|

Oko u šolji kafe – značenje i simbolika

Oko u talogu od kafe u šolji

Oblik oka u ostatku kafe često simbolizuje čežnju. Ipak, tumačenje može da se razlikuje u zavisnosti od položaja figure u šolji. Oko pri dnu, u sredini ili pri vrhu šolje, tj. levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju ne mora da ima istu simboliku.

Alternativno tumačenje podrazumeva čitanje znakova u šolji na temelju njihove boje. Ne mora da znači da će crno tj. ispunjeno i belo tj. prazno oko u ostacima kafe imati istu simboliku.

Mnogi veruju da otisak prsta u šoljici kafe može da nagovesti da li će se neka želja ostvariti ili ne. Pri tome je bitno da se poštuju određena pravila, o čemu će više biti reči u nastavku teksta.

Detaljno tumačenje oka u šolji kafe

Za precizno tumačenje figure oka u talogu kafe važno je da se pravilno odredi mesto na kome se ovaj oblik pojavio. Ako ste oko videli bliže dnu šolje tada se njegova simbolika vezuje za prošlost, a ako se pojavilo u sredini šoljice tada se značenje odnosi na sadašnjost. Ukoliko ste oko uočili bliže vrhu šolje, njegova interpretacija je vezana za buduća dešavanja. Koliko daleko u prošlost ili budućnost značenje može da ide zavisi od osobe kojoj se gleda u šolju.

Osim toga, bitno je i mesto pijenja. Ako ste figuru videli levo od mesta gde su usne dodirivale šolju njegovo značenje je često negativno. Ukoliko se oko pojavilo desno od mesta pijenja, tada je simbolika uglavnom pozitivna.

Veliko oko može da bude znak da neko žudi za vama. Malo oko ukazuje na to da ste privukli nečiju pažnju. Ako ste u šolji videli dva oka to implicira da se nekome dopadate, a ukoliko je u šoljici nekoliko očiju to može da bude znak da će vas neko ogovarati.

Oko u prvoj trećini šolje

Figura oka bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale ukazuje na to da su vam „zli jezici“ u prošlosti naneli mnogo štete. Moguće je da ste postali predmet razgovora dokonih ljudi, ne svojom voljom ili odlukom, nego tuđom.

Kada se oko pojavi pri dnu šolje i desno od mesta pijenja to implicira da bio vam se trud i rad u budućnosti mogao isplatiti. Dosta ste uložili u sebe, svoje znanje i iskustvo. Možda trenutno nemate mnogo koristi od toga, ali će se situacija promeniti u dogledno vreme.

Oko u drugoj trećini šolje

Ako ste oko uočili u sredini šolje i levo od mesta pijenja to znači da vas je nečije ponašanje iznerviralo. Verovatno ste svedočili situaciji koja za vas nije dramatična, ali ju je druga osoba predstavila takvom. Shvatili ste da ne biste mogli sa njim tj. njom da provodite mnogo vremena.

Ukoliko ste oko videli u drugoj trećini šolje i desno od mesta gde su usne dodirivale šolju to implicira da ste srećni i zadovoljni. Možda još uvek niste rešili sve svoje probleme, međutim, niste uplašeni zbog toga, nego imate mnogo volje da se bavite onim što želite da popravite.

Oko u trećoj trećini šolje

Oblik oka bliže dnu šolje i levo od mesta pijenja može da nagovesti probleme u komunikaciji sa bliskom osobom. Verovatno se oko nečega nećete složiti, pa ćete se posvađati. Ako oboje budete bili razumni, vaša rasprava neće proizvesti negativne posledice.

Kada se oko pojavi u trećoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale to implicira da će vaša čežnja za nekim ili nečim biti zadovoljena. Moguće je da ste poželeli partnera tj. partnerku, ali ćete se uskoro videti.

Oko u otisku prsta za želju

Narodno predanje kaže da iz otiska prsta u ostacima kafe u šolji može doći do odgovora da li će se neka želja ispuniti. Pri tome je bitno da znate kojim prstom treba da utisnete želju u šolju. Ukoliko je vaša želja utisnuta pogrešnim prstom, značenje će biti neverodostojno.

  • Kada se želje odnose na decu ili porodicu tada ih u šolju kafe utiskujete palcem. Ako ste u otisku palca videli oko to može da bude znak da ispunjenje vaše želje nije još ni na vidiku.
  • Ukoliko ste zaželeli nešto što se tiče posla, tj. karijere tada svoju želju utiskujete kažiprstom. Oko u otisku kažiprsta obično ukazuje na to da će ostvarenje želje zahtevati veći napor nego što možda očekujete.
  • Želje koje ste tiču seksualnog života se u šolju utiskuju srednjim prstom. Ako ste u tom otisku videli oko želja će vam se brzo ispuniti.
  • Ako se vaša želja odnosi na ljubav tada u šolji ostavljate otisak prstenjaka. Oko u otisku prstenjaka ukazuje na to da će se vaša želja ostvariti u daljoj budućnosti.
  • Malim prstom se u šolju utiskuju želje vezane za zdravlje. Ukoliko ste u otisku malog prsta videli oko to implicira da će vaša želja sigurno postati stvarnost.

Alternativno tumačenje oka u šolji kafe

Postoji još jedan način da otkrijete šta vam poručuju figure u šolji kafe. On je bazira na boji oblika koji ste u ostatku kafe videli. Oko u šolji može da bude ispunjeno tj. crno ili prazno tj. belo. Ukoliko oko nije ni skroz crno, a ni potpuno belo tumači se boja koja prevladava.

Značenje crnog oka

Crno oko u šolji kafe može da bude znak da nekome nedostajete. Moguće je da je reč o osobi o kojoj vi ne razmišljate baš često.

Značenje belog oka

Belo oko u snu ukazuje na to da biste se mogli naći na meti tračeva. O vama će pričati čak i ljudi koji vas uopšte ne poznaju.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts