Đurđevak u šolji kafe – šta znači?

Oblik đurđevka u talogu kafe u šolji može da se tumači kao vesnik radosti, sreće i napretka. Ponekad ovaj cvet u ostacima kafe u šoljici najavljuje dobitak i uspeh u profesionalnom životu. Međutim, precizna interpretacija je uslovljena položajem u šolji na kome ste videli đurđevak. Različito se tumači kada đurđevak vidite pri dnu, u sredini ili bliže vrhu šolje. Pored toga, na objašnjenje utiče i pozicija pijenja. Ne interpretira se na isti način kada se đurđevak pojavi levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Simboliku koja se krije iza nekog oblika u talogu kafe možete da otkrijete i ukoliko se fokusirate na njegovu boju. Više o ovom načinu tumačenja saznaćete u podnaslovu „Šta simboliše crni, a šta beli đurđevak u šolji kafe“.

Deo teksta pod naslovom „Đurđevak u otisku prsta za želju“ posvećen je verovanju da se iz otiska prsta može nagovestiti da li će neke želje da se obistine ili ne. Otkrićete i šta je važno da ispoštujete kada utiskujete želju u šolju.

Klasično tumačenje đurđevka u šolji kafe

Da biste dobili što precizniju interpretaciju neke figure u šolji kafe bitno je da obratite pažnju na nekoliko detalja. Ako ste đurđevak videli bliže dnu šolje tada je njegova simbolika povezana sa prošlošću. Kada se ovaj cvet pojavi u sredini šolje, značenje se odnosi na sadašnjost. Đurđevak bliže vrhu šolje može da bude najava budućih dešavanja.

Od subjektivnih iskustava i emocija osobe kojoj se gleda u šolju zavisi o koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti tj. budućnosti je tačno reč.

Pored toga, za tumačenje je bitno i mesto pijenja. Kada se đurđevak ukaže levo od pozicije gde su usne dodirivale šolju, njegova simbolika je često negativna. Ako ste ovaj cvet videli desno od mesta pijenja, značenje je manje-više pozitivno.

Đurđevak u saksiji ukazuje na to da osećate da vam je tesno u vlastitoj koži. Moguće je da niste srećni i zadovoljni. Buket đurđevka u talogu kafe znači da ste privukli nečiju pažnju. Đurđevak u vazi može da bude znak da će vam se izjaloviti neki plan.

Đurđevak u prvoj trećini šolje

Kada đurđevak uočite bliže dnu šolje i levo od pozicije pijenja to implicira da vam fali osoba koja je nekad bila važan deo vašeg života, ali su vam se putevi razišli. Moguće je da on tj. ona ne živi u vašem gradu ili zemlji i da ste potpuno izgubili kontakt, ali često mislite na njega tj. nju.

Oblik đurđevka u donjoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale ukazuje na to da još niste svesni da će žrtva koju ste u prošlosti podneli u nekom trenutku da vam posluži da rastete i da se razvijate, te da poboljšate kvalitet svog života.

Đurđevak u drugoj trećini šolje

Ukoliko ste đurđevak videli u sredini šolje i levo od mesta pijenja to implicira da niste srećni. Moguće je da nešto u privatnom ili profesionalnom životu nije kako treba i ne znate kako da to promenite. Niste nemoćni, samo još niste spremni da napravite radikalne rezove.

Đurđevak bliže sredini šolje i desno od pozicije gde su je usne doticale ukazuje na to da ste u vrlo kreativnoj životnoj fazi. Mnogo toga biste mogli da završite upravo iz razloga što dozvoljavate da vas mašta vodi. Vreme je krenete da ostvarujete svoje snove.

Đurđevak u trećoj trećini šolje

Ako ste đurđevak videli pri vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to ukazuje da biste se mogli naći u dilemi. U svakom slučaju, život će vas staviti pred iskušenje i moraćete da donesete neku bitnu odluku.

Kada se đurđevak pojavi bliže vrhu šolje i desno od pozicije gde su je usne doticale to najavljuje radost i sreću. U bliskoj budućnosti će vam se dogoditi nešto vrlo lepo. Moguće je da ćete doživeti profesionalni uspeh ili da će se desiti neka vrlo značajna, ali pozitivna promena u ljubavnom životu.

Đurđevak u otisku prsta za želju

Usmeno predanje kaže da se iz otiska prsta u talogu kafe može saznati da li će neke želje da se ostvare ili ne. Bitno je da znate kako da pravilno utisnete svoju želju u šoljicu. Ako je želja utisnuta pogrešnim prstom objašnjenje će biti nejasno ili netačno.

  • Kada se vaša želja tiče doma, porodice ili dece utisnućete je u šolju palcem. Đurđevak u otisku palca najavljuje ispunjenje želje u bližoj budućnosti.
  • Želje koje se odnose na posao, tj. karijeru se u šolju utiskuju kažiprstom. Ako ste u otisku kažiprsta uočili đurđevak to je pozitivan znak. Đurđevak u tom otisku nagoveštava ostvarenje želje.
  • Za želje koje se tiču erotskog života u šolji se ostavlja otisak srednjeg prsta. Ukoliko ste u otisku srednjeg prsta videli đurđevak to je, na žalost, znak vaša želja neće postati stvarnost.
  • Otisak prstenjaka se u šolji ostavlja za želje koje se odnose na osećanja, tj. na ljubavni život. Đurđevak u otisku srednjeg prsta ukazuje na to da postoje velike šanse da će se vaša želja obistiniti.
  • Malim prstom se u šolju utiskuju želje vezane za vaše zdravlje ili zdravlje osobe koju volite. Ako ste u otisku malog prsta uočili đurđevak to može da znači da će vaša želja uskoro postati stvarnost.

Šta simboliše crni, a šta beli đurđevak u šolji kafe?

Alternativna metoda interpelacije oblika podrazumeva čitanje njihove simbolike po boji. Oblik može da bude ispunjen tj. crn ili prazan tj. beo. Ako đurđevak u vašoj šolji nije bio ni sasvim crn, a ni potpuno beo tumači se boja koja preovladava.

Značenje crnog đurđevka

Crni đurđevak u šolji kafe znači da o svojim planovima ne treba da govorite svima, jer tako smanjujete šanse da ih ostvarite. Bolje je da ćutite i radite na tome, a vremenom ćete i vi, a i drugi ljudi videti rezultate svega toga.

Značenje belog đurđevka

Beli đurđevak ukazuje na to da biste mogli upoznati osobu čija će vas energija oduševiti. Poželećete da se družite sa njim tj. njom ili da sarađujete zajedno. Možda će se nešto od navedenog i obistiniti kasnije tokom vašeg života.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts