|

Šta predstavlja morski konjic u šolji kafe?

Morski konjic u talogu od kafe u šolji

Morski konjic je relativno često zastupljen motiv u talogu kafe. Njegova interpretacija zavisi od položaja na kome se našao u šolji kafe. Različito se tumači kada morskog konjica vidite u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje, odnosno, levo ili desno od mesta gde su usne doticale šoljicu.

Drugi način da otkrijete simboliku ove figure jeste po njenoj boji. Šta znači kada vidite crnog ili belog morskog konjica saznaćete u nastavku teksta.

Iz otiska prsta u talogu kafe može da se pretpostavi ostvarenje neke želje. Postoje pravila kako se želja utiskuje u šolju, a o tome će više biti reči kasnije.

Detaljno tumačenje morskog konjica u šolji

Da biste dobili što preciznije tumačenje morskog konjica u ostacima kafe u šoljici, potrebno je da pravilno odredite položaj ovog oblika u šolji. Ukoliko ste figuru videli u prvoj trećini šolje tada je njena simbolika vezana za prošle događaje. Ako se morski konjic pojavio u drugoj trećini šoljice njegovo značenje se povezuje sa sadašnjošću, a kada ga vidite u trećoj trećini tada nagoveštava neke buduće događaje. Koliko bliska ili daleka prošlost tj. budućnost može da se vidi u šolji zavisi od emocija osobe kojoj se gleda u šolju.

Pored toga, postoji razlika između toga kada se figura pojavila levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju. Leva strana obično ima negativnu, dok desna nosi pozitivnu konotaciju.

Veličina morskog konjica nije važna za njegovo tumačenje. Ipak, ako ste videli dva morska konjica to implicira da ćete imati sreće u ljubavi. Više morskih konjica u šolji kafe mogu da budu znak da se morate čuvati intriga i tračeva ako želite da sačuvate neki emotivni ili prijateljski odnos.

Morski konjic bliže dnu šolje

Figura morskog konjica u prvoj trećini šolje i levo od mesta pijenja ukazuje na to da žalite za propuštenom prilikom iz prošlosti. Možda vam se neko dopadao, ali ste se plašili da mu/joj to priznate. Sada vam je žao što makar niste pokušali da saznate da li ste jedno za drugo.

Ukoliko ste morskog konjica uočili pri dnu šoljice i desno od mesta gde su je usne dodirivale to implicira da se ne kajete što ste u nekim trenucima bili direktni i otvoreni. Moguće je da to nekom nije prijalo, ali ste vi svesni da biste i sada postupili isto.

Morski konjic u sredini šolje

Ako ste morskog konjica videli u drugoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to može da bude znak da ste usamljeni. Fali vam nežnosti i pažnje. Ljudi koji su dugo bez emotivnog partnera dobro poznaju taj osećaj. Ipak, ukoliko ste u vezi ili braku, ne bi trebalo da se tako osećate.

Morski konjic u sredini šolje i desno od mesta pijenja može da bude znak da ste tek sada postali svesni svojih osećanja prema nekom. Možda ste ih namerno zanemarivali, međutim, konačno ste sebi priznati da prema njemu tj. njoj niste ravnodušni.

Morski konjic pri vrhu šolje

Kada se morski konjic pojavi u trećoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to može da znači da ćete se razočarati u nekoga ili nešto. Moguće je da ćete shvatiti da neko ne uzvraća simpatije prema vama i to će vas povrediti.

Ako ste morskog konjica uočili bliže vrhu šolje i desno od mesta pijenja to najavljuje novu ljubav. Ovo je znak da biste se u bliskoj budućnosti mogli zaljubiti. Verovatno ćete poželeti da ta osoba zauvek ostane deo vašeg života.

Morski konjic u otisku kafe za želju

Narodno verovanje kaže da se iz otiska prsta u šoljici kafe može saznati da li će se neka želja ostvariti ili ne. Važno je da svoju želju u šolju utisnete pravim prstom kako biste dobili validan odgovor na pitanja koja vas zanimaju.

  • Ukoliko se ono što ste zaželeli tiče porodice tada u šolju kafe ostavljate otisak palca. Ako se u otisku palca pojavio morski konjic vaša želja će se obistiniti.
  • Otisak kažiprsta se u šolji ostavlja za želje vezane za karijeru, tj. profesionalni život. Morski konjic u tom otisku najavljuje ostvarenje želje u daljoj budućnosti.
  • Za želje koje se tiču intimnog, tj. seksualnog života u šolji se ostavlja otisak srednjeg prsta. Ukoliko ste u tom otisku videli morskog konjica moguće je da ćete morati malo da sačekate da vam se želja ispuni.
  • Ako ste zaželeli nešto što se odnosi na emocije, tj. ljubav tada ćete želju u šolju utisnuti prstenjakom. Morski konjic u otisku prstenjaka ukazuje na to da će vam se želja sigurno ostvariti.
  • Kada se želje tiču zdravlja tada ih u šolju utiskujete malim prstom. Ukoliko se u tom otisku pojavio morski konjic to je znak ostvarenja želje u bližoj budućnosti.

Alternativno tumačenje morskog konjica u šolji kafe

Čitanje značenja figura u šolji kafe može da bude utemeljeno na njihovoj boji. Oblik može da bude crn tj. ispunjen ili beo tj. prazan. Ukoliko morski konjic koga ste u šolji videli nije ni sasvim crn, a ni potpuno beo, tumači se boja koja prevladava.

Značenje crnog morskog konjica

Crni morski konjic najavljuje uspeh u bliskoj budućnosti. Simbolizuje napredak u profesionalnom životu ili veći dobitak.

Značenje belog morskog konjica

Beli morski konjic u šolji kafe često simbolizuje lepe promene u privatnom životu. Nagoveštava ljubav, brak ili prinovu osobi kojoj se gleda u šolju.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts