|

Miš u šolji kafe – detaljna simbolika

Miš u talogu od kafe u šolji

Figura miša u talogu kafe ponekad simbolizuje tajne, intrige, tračeve, rivalstva i slično. Ipak, da bi tumačenje bilo što preciznije treba uzeti u obzir položaj oblika u šolji. Ne interpretira se isto kada miša vidite u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje, tj. levo ili desno od mesta gde su je usne doticale.

Osim toga, tumačiti simbole u talogu kafe možete i po njihovoj boji. Crn tj. ispunjeni miš i beli tj. prazni miš u šoljici mogu da imaju različita značenja. O ovoj metodi će više biti reči kasnije.

Narodno predanje kaže da se u otisku prsta u šolji kafe može pročitati da li će se neka želja ostvariti ili ne. Bitno je da se prate određena pravila kako bi odgovor bio što jasniji.

Detaljno tumačenje miša u šolji kafe

Kao što smo ranije pomenuli, miš u talogu kafe može da nasluti brige, štetu, neprijateljstva i drugo, ali da bi tumačenje bilo detaljno moramo da odredimo položaj ove figure u šoljici.

Ako ste miša videli u prvoj trećini šolje njegovo značenje je povezano sa nekim prošlim događajima. Miš u drugoj trećini šolje najčešće simbolizuje sadašnjost, dok miš u trećoj trećini najavljuje buduća dešavanja u životu osobe kojoj se gleda u šolju.

O koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti ili budućnosti je reč zavisi isključivo od osećanja osobe kojoj se gleda u šolju.

Bitno je i to da li ste miša videli levo ili desno od mesta pijenja. Ukoliko se miš ukazao levo od mesta gde su usne doticale šolju njegovo značenje je najčešće negativno. Miš desno od mesta pijenja uglavnom nosi pozitivnu simboliku.

Miš bliže dnu šolje

Ako ste miša ugledali u prvoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to implicira da sebi ne praštate propust koji ste napravili u prošlosti. Smatrate da ste postupili glupo i neodgovorno i voleli biste da možete da vratite vreme. Izvucite pouku i krenite dalje!

Figura miša pri dnu šolje i desno od mesta gde su je usne doticale najčešće znači da ste ponosni na sebe što ste prepoznali nečije zle namere i što niste poverovali lažnim obećanjima. Poslušali ste intuiciju i postupili ispravno.

Miš u sredini šolje

Kada miša vidite u drugoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to je znak da ste uplašeni. Moguće je da situacija u kojoj ste se našli zahteva mudre odluke i poteze, a vi mislite da niste dorasli takvom zadatku. Potražite savet od nekoga kome verujete.

Ukoliko se miš pojavio u sredini šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ne dozvoljavate da vas neko uvuče u svoje intrige. Možda vas je bliska osoba zamolila da mu/joj pomognete da na surov način savlada neprijatelje, ali ćete radije da ostanete „čistog obraza“.

Miš pri vrhu šolje

Oblik miša u trećoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale najavljuje probleme u bližoj budućnosti. Suočićete se sa brojnim preprekama, poput sabotaža i finansijskih nevolja, međutim, ako budete verovali u sebe, prevazići ćete to bez većih ožiljaka.

Ako ste miša uočili bliže vrhu šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ćete izvojevati pobedu. Ono sa čime se dugo borite će konačno biti savladano, pa ćete moći da odahnete i da se odmorite. Nije isključeno unapređenje na poslu ili finansijski dobitak.

Miš u otisku prsta za želju

Iz otiska prsta u šoljici kafe možete da predvidite da li će se neka želja ostvariti ili ne. Bitno je da znate kojim prstom se želje utiskuju u šolju. Ako se želja utisne pogrešnim prstom, tumačenje neće biti validno.

  • Ukoliko se vaša želja tiče dece ili porodice tada ćete je u talog kafe utisnuti palcem. Miš u otisku palca ukazuje na to da će vam se želja ispuniti ako budete bili vrlo strpljivi.
  • Želje koje se odnose na profesionalni život se u šolju utiskuju kažiprstom. Ako se u tom otisku pojavi miš to implicira da ćete morati da pobedite sebe da bi vam se želja ostvarila.
  • Kada se želje tiču erotskog, tj. seksualnog dela vašeg života tada ih u šolju utiskujete srednjim prstom. Ukoliko se u tom otisku pojavio miš to, na žalost, ne nagoveštava ispunjenje želje.
  • Prstenjakom se u šolju utiskuju želje vezane za ljubav. Ako se u otisku prstenjaka pojavio miš moguće je da će vam se želja ostvariti ukoliko savladate svoje strahove.
  • Ako ste zaželeli nešto što se tiče vašeg, ili zdravlja bliske osobe tada u šolji ostavljate otisak malog prsta. Miš u otisku malog prsta može da bude znak da će se vaša želje ispuniti u bliskoj budućnosti.

Alternativno tumačenje miša u šolji kafe

Značenje motiva u šolji kafe može da se interpretira i na temelju njihove boje. Oblici u šolji su uglavnom crni tj. ispunjeni ili beli tj. prazni. Ukoliko miš u šolji nije ni skroz beo, a ni potpuno crn, bazirajte se na boju koje ima više.

Značenje crnog miša

Crni miš u šolji kafe može da simbolizuje opasnost. U vašem okruženju postoji osoba koja želi da vam nanese štetu ili da pokvari vaš odnos sa nekim ljudima. Potrudite se da shvatite o čemu tj. o kome se radi kako biste ga/je sprečili da svoje zle namere sprovede u delo.

Značenje belog miša

Ako ste u šolji videli belog miša to implicira da ne smete da dozvolite da poroci, tj. loše navike upravljaju vašim životom.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika ovde navedena ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts