Medved u šolji kafe – simbolika i tumačenje

Medved u talogu od kafe u šolji

Ovaj članak objašnjava šta tačno znači kada vidite medveda u talogu kafe i to u zavisnosti od toga na kojoj se poziciji pojavio. Tumačenje može da se razlikuje od toga da li ste figuru videli pri dnu, na sredini ili na vrhu šolje, te da li je medved bio levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju. Osim toga, iz otiska prsta u kafi možete da dobijete odgovor na pitanja da li će vam se neka želja ostvariti.

U opštem smislu medved u talogu kafe simbolizuje blagostanje, snagu, superiornost, stabilnost, vitalnost i slično. Ako ste u šolji videli dva medveda to implicira da će se odnosi u porodici ili sa partnerom tj. partnerkom popraviti. Više medveda može da nagovesti probleme finansijske prirode. Veličina i vrsta medveda ne igraju bitnu ulogu.

Alternativno tumačenje je bazirano na boji simbola koji ste u talogu videli, ali o tome će više biti reči u nastavku teksta.

Detaljno tumačenje medveda u šolji kafe

Za precizno tumačenje medveda u talogu kafe važno je da se odredi pozicija figure koju ste videli. Ukoliko se medved pojavio pri dnu, tj. u prvoj trećini šolje kafe njegovo značenje je vezano za prošlost. Ako ste medveda videli na sredini, tj. u drugoj trećini šolje tumačenje je vezano za budućnost. Kada se medved pojavi pri vrhu šolje povezujemo ga sa nekim budućim događajima.

Pored toga, za detaljno tumačenje je važno i da li ste medveda videli levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju. Leva strana obično nosi negativna, a desna pozitivna značenja.

Za tumačenje nije važno koju ste vrstu medveda prepoznali u talogu kafe.

Medved pri dnu šolje

Ako se medved pojavio u donjem delu, tj. u prvoj trećini šoljice kafe i levo od mesta pijenja to je znak da su vas događaji iz prošlosti „izbacili iz koloseka“. Bili ste samouverena osoba koja se borila za ostvarenje svojih ciljeva. Ipak, nešto se promenilo, pa bi trebalo da shvatite o čemu se radi i kako da se suočite sa time.

Ukoliko ste medveda videli u prvoj trećini šolje, desno od mesta gde su usne doticale šolju to implicira da ste s godinama razvili neke vrlo značajne osobine. Druga mogućnost jeste da ste vreme ili novac uložili u nešto prilično korisno i dobro.

Medved u sredini šolje

Kada se medved nađe na sredini šoljice i levo od mesta pijenja, to može da ukazuje na gubitak snage. Možda se nešto ne odvija onako kako vi želite, pa vam nedostaje motivacije. Druga mogućnost jeste da ste razočarani u nekoga ili nešto.

Medved u drugoj trećini šolje i desno od mesta gde su usne dodirivale šolju znači da uživate u miru i stabilnosti koje ste postigli. Nije bilo lako, ali napokon možete da se opustite i odahnete od briga koje su vas ranije morile. Iskoristite ovaj povoljan period na što bolji način.

Medved pri vrhu šolje

Ako se figura medveda pojavila u trećoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to implicira da biste u skorijoj budućnosti mogli imati većih rashoda. Neki troškovi će vas iznenaditi, zato što ih niste planirali u svom budžetu.

Ukoliko ste medveda videli pri vrhu šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale to najavljuje dobitak. Moguće je da će vaš trud i rad napokon početi da se isplaćuje.

Medved u otisku prsta za želju

Otisak prsta se ostavlja u talogu kafe da biste saznali da li će vam se neka želja ostvariti. Pri tome je izuzetno važno da znate koji prst treba da utisnete za koju vrstu želja. Ako pogrešnim prstom utisnete želju, tumačenje može da bude nejasno i nepouzdano.

  • Ukoliko su vaše želje vezane za porodicu, trebalo bi da ostavite otisak palca u talogu kafe. Ako se u tom otisku pojavi medved to implicira da će vam se želja ostvariti.
  • Otisak kažiprsta ostavljamo onda kada su želje vezane za karijeru, tj. posao. Ukoliko se u otisku kažiprsta pojavio medved to je znak da će se vaša želja ispuniti ako budete hrabri, odlučni i strpljivi.
  • Kada se želje odnose na seks, tj. intimne odnose, utiskujemo ih srednjim prstom. Ako ste u otisku srednjeg prsta prepoznali medveda to implicira da treba da preuzmete inicijativu ukoliko želite da vam se želja ostvari.
  • Želje utisnute prstenjakom vezujemo za ljubavne, tj. emotivne odnose. Ukoliko se u takvom otisku pojavio medved to je znak da vaša želja ima dobre šanse da postane stvarnost.
  • Malim prstom utiskujemo želje vezane za zdravlje. Ako se u otisku pojavio medved to, na žalost, može da bude znak da se vaša želja neće ostvariti u skorije vreme.

Alternativno tumačenje medveda u šolji kafe

Drugi način da otkrijemo značenje figura u talogu kafe jeste da obratimo pažnju na njihovu boju. Tako simbol može da bude ispunjen tj. crn ili prazan, odnosno beo. Ukoliko znak u šolji nije ni potpuno crn, niti potpuno beo, za tumačenje se uzima boja koje više ima.

Značenje crnog medveda

Crni medved u šoljici kafe može da bude znak da ćete izgubiti nečiju podršku ili zaštitu.

Značenje belog medveda

Beli medved u šolji najavljuje period finansijske stabilnosti.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts