Veverica u šolji kafe – kako se tumači?

Veverica u talogu od kafe u šolji

Figura veverice u talogu kafe može da ima više različitih značenja. Tumačenje se razlikuje u zavisnosti od toga da li ste ovu simpatičnu životinju videli u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje, odnosno levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Simbolika oblika može da se odredi i prema njegovoj boji. Pri tome je bitno da znate da crna tj. obojena veverica u šolji ne znači isto što i bela tj. prazna veverica. Detaljnije o tome možete pročitate u nastavku teksta.

Prema narodnom verovanju, iz otiska prsta u šoljici kafe može da se nasluti da li će neke želje da se obistine ili ne. Pri tome je važno da se isprate procedure i pravila kako biste dobili validan odgovor na pitanje koje vas interesuje.

Detaljno tumačenje veverice u šolji kafe

Da biste dobili što preciznije tumačenje veverice koju ste u talogu kafe uočili, potrebno je da odredite položaj u šolji gde se veverica pojavila. Ako ste vevericu videli u prvoj trećini šolje njena simbolika se tiče nekih događaja iz prošlosti. Veverica u drugoj trećini šolje obično opisuje sadašnjost, dok veverica u trećoj trećini šolje najavljuje buduća dešavanja.

Od subjektivnog osećaja onoga kome se gleda u šolju zavisi o koliko bliskoj ili dalekoj budućnosti, tj. prošlosti govorimo.

Na simboliku figura bitno utiče i mesto pijenja. Ukoliko ste vevericu videli levo od mesta gde su usne dodirivale šolju to nosi negativna značenja. Veverica desno od mesta pijenja češće ima pozitivnu simboliku.

Veličina veverice ne igra bitnu ulogu za tumačenje. Ipak, ako ste u šolji videli dve veverice to implicira da imate opasnu konkurenciju. Ukoliko je veverica u šolji držala lešnik, žir i slično to je znak da bi neko mogao da zloupotrebi vaše poverenje kako bi ostvario svoje ciljeve.

Veverica bliže dnu šolje

Figura veverice u prvoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne doticale znači da žalite što ste nekoga u prošlosti uvredili, povredili ili mu/joj naneli neku štetu. Niste mu/joj se izvinili jer ste bili previše ponosni. Postoji mogućnost da je sada kasno za to, ali nećete znati ako ne probate.

Ako ste vevericu uočili pri dnu šolje i desno od mesta pijenja to implicira da vas je neko podsetio na detinjstvo ili mladost. Možda ste u razgovoru sa detetom ili mladom osobom prepoznali neke svoje crte karaktera ili stavove i osetili ste nostalgiju za vremenima kada ste bili bezbrižniji.

Veverica u sredini šolje

Kada se veverica pojavi u sredini šolje i levo od mesta pijenja to može da bude znak da od nekoga previše očekujete. Moguće je da on tj. ona neće biti u stanju da postigne ono što vi mislite ili da vam pruži ono što očekujete, pa ćete se razočarati.

Veverica u drugoj trećini šolje i desno od mesta pijenja je znak da ste zadovoljni zato što je trud i rad koji ste u sebe uložili napokon počeo da donosi neke konkretnije rezultate. Ako tako nastavite, bićete sve uspešniji, srećniji i ispunjeniji.

Veverica pri vrhu šolje

Ukoliko ste vevericu uočili u trećoj trećini šolje i levo od mesta gde su usne dodirivale šolju to najavljuje probleme u profesionalnom životu. Verovatno će kriza ili novi kolega tj. koleginica „zapretiti“ vašem radnom mestu. Moraćete da počnete da razmišljate dugoročnije.

Ako ste figuru veverice videli u trećoj trećini šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ćete u budućnosti rešiti veliki problem i da će vam to dati motivaciju da napokon krenete u realizaciju ideja koje vam se dugo motaju po glavi. Pred vama je dobar period. Potrudite se da ga iskoristite na pravi način!

Veverica u otisku prsta za želju

Iz otiska prsta u šoljici kafe može da se nasluti ostvarenje određenih želja. Da biste dobili odgovor na pitanje da li će se vaša želja ispuniti, morate da je pravim prstom utisnete u šolju. Ako želja nije utisnuta odgovarajućim prstom, ni značenje neće biti validno.

  • Kada se želje tiču porodice u šolju se utiskuju palcem. Veverica u otisku palca je znak da će vam se želja ispuniti ukoliko svi budete pokazali istu količinu volje da se stvari poprave.
  • Ako se želja odnosi na posao, tj. profesionalni život tada se u šolji ostavlja otisak kažiprsta. Ukoliko ste u otisku kažiprsta videli vevericu to znači da ste na putu ostvarenja svoje želje.
  • Otisak srednjeg prsta ćete ostaviti u šolji za želje koje su vezane za seksualni život. Ako ste u tom otisku videli vevericu moguće je da će vam se želja ispuniti.
  • Prstenjakom se u šolju utiskuju želje koje se tiču emocija, tačnije, ljubavi. Veverica u otisku prstenjaka naslućuje ostvarenje želja.
  • Ukoliko se vaša želja odnosi na zdravlje tada je u šolju utiskujete malim prstom. Ako ste u otisku malog prsta videli vevericu to implicira da morate da budete strpljivi, jer će ostvarenje želje duže da traje.

Alternativno tumačenje veverice u šolji kafe

Kad simboliku otkrivate na osnovu boje figure koju ste u šolji videli to predstavlja alternativnu metodu tumačenja. Veverica u šoljici može da bude crna tj. ispunjena ili bela tj. prazna. Ukoliko oblik u šolji nije ni sasvim crn, a na sasvim beo, tumači se boja koja prevladava.

Značenje crne veverice

Crna veverica u šolji kafe može da bude znak da vam nedostaje motivacije da ostvarite svoje ciljeve.

Značenje bele veverice

Bela veverica u šolji kafe ukazuje na to da ćete problem koji vas muči rešiti ako odaberete malo agresivniji pristup.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts