Zec u šolji kafe – interpretacija i šta znači

Zec u talogu od kafe u šolji

Motiv zeca u talogu kafe može da ima više značenja. Tumačenje se razlikuje u zavisnosti od toga gde ste videli zeca. Da li se životinja pojavila pri dnu, na sredini ili na vrhu šolje, odnosno, da li ste zeca videli u otisku prsta u kafi.

Zec u talogu kafe uglavnom simbolizuje sramežljivost, ali može i da se tumači kao brzopletost. U nekim situacijama najavljuje iznenadni uspeh u privatnom ili profesionalnom životu.

Detaljno tumačenje zeca u šolji

Pozicija zeca u šolji kafe igra važnu ulogu kada je u pitanju tumačenje ovog motiva. Ako se životinja nalazi pri dnu ili na prvoj trećini šolje tada govorimo o prošlosti. Ukoliko ste zeca videli na sredini šolje tada se tumačenje uglavnom vezuje za sadašnjost, dok gornji deo šolje može da najavi neke buduće događaje u životu osobe kojoj se gleda u šolju.

Koliko daleko u prošlost ili budućnost može da ide ovo tumačenje, zavisi od osobe kojoj se gleda u šolju. Ponekad su to događaji iz detinjstva koji su ostavili snažan utisak na nekoga. Buduća dešavanja mogu da se odigraju kroz par dana, meseci, pa čak i godina.

Pored toga, interpretacija zeca kao motiva u šolji kafe takođe može da se razlikuje u zavisnosti od toga da li ste ga videli na levoj ili desnoj strani od mesta gde su usne dodirivale šolju. Leva strana češće ukazuje na negativno, a desna na pozivno tumačenje.

Veličina ili vrsta zeca kojeg ste videli u šolji ne igra značajnu ulogu u tumačenju tog motiva.

Zec u donjem delu šolje

Ako se zec pojavio na donjoj trećini i sa leve strane gde su usne dodirivale šolju to implicira da se kajete što vas je sramežljivost ili manjak samopouzdanja u prošlosti sprečio da ostvarite ono što želite. Moguće je da ste svesni da su vas vlastiti kompleksi, tj. loša predstava o sebi kočili u mnogim stvarima. Ipak, važno je da ste naučili lekciju i da više nećete dozvoljavati da vam se takve greške ponavljaju.

Zec na dnu šoljice i na desnoj strani od mesta pijenja kafe ukazuje na to da ste nedavno doneli dobru odluku. Našli ste se u nezavidnoj situaciji i niste podlegli pritisku niti odreagovali u afektu. Isti recept treba da primenite i sledeći put kada se nađete u sličnoj poziciji.

Zec u sredini šolje

Ukoliko se zec pojavi na sredini šolje i levo od mesta gde su usne dodirivale šolju to implicira da se previše kolebate. Nešto jako želite i svesni ste da to možete da dobijete, ali se plašite pogrešne procene. Ovo može da se odnosi na emocionalni, ali i na profesionalni deo vašeg života.

Ako ste zeca videli desno od mesta pijenja i to na sredini šoljice to znači da će vaš plan uroditi plodom ako budete strpljivi. Ono o čemu maštate ćete uspeti da ostvarite, ali je važno da donosite promišljene odluke i da sačuvate motivaciju.

Zec pri vrhu šolje

Kada se motiv zeca pojavi na gornjoj strani šolje i to levo od mesta gde su usne dodirivale šolju to je znak da postoji mogućnost da ćete se razočarati u nekoga ili nešto. Možda ste nekoj osobi ukazali više poverenja, nego što je zaslužio/la. Druga mogućnost jeste da imate prevelika očekivanja od nečega što verovatno neće doneti željene rezultate.

Zec pri vrhu šolje i na desnoj strani od mesta pijenja jasan je znak da bi vas neko mogao ohrabriti da uradite ono što želite. Razgovor s osobom koja vas jako dobro poznaje, pomoći će vam da napokon krenete u akciju.

Zec u otisku prsta

Pravilo je da se prst umače u talog kafe u šolji da bi vam se ostvarila želja. Važno je da znate koji prst, tj. otisak prsta se vezuje za koju vrstu želja. Uzaludno je tumačiti ostvarenje želje ako ste je otisnuli pogrešnim prstom.

  • Ukoliko ste želju otisnuli palcem ona se odnosi na vašu porodicu. Ako ste u otisku videli zeca to može da bude znak da će se vaša želja ostvariti ukoliko svaki član porodice pokaže razumevanje, spremnost na kompromis i nameru da se neke loše stvari poprave.
  • Ako ste želju otisnuli kažiprstom ona se odnosi na profesionalni deo vašeg života. Ukoliko ste u otisku kažiprsta u talogu kafe videli zeca to implicira da ne treba da „trčite pred rudu“. Vaša želja će postati stvarnost ako budete dali sve od sebe.
  • Otisak srednjeg prsta u šoljici kafe vežemo za erotski, intimni deo vašeg života. Ako ste u tom otisku videli zeca to implicira da ćete dobiti ono što želite, ako se opustite.
  • Kada u talogu ostavite otisak prstenjaka to se povezuje sa ljubavlju. Ukoliko se u tom otisku pojavio zec to nosi poruku da sreća prati hrabre.
  • Ukoliko u talogu kafe ostavite otisak malog prsta i u njemu vidite zeca to je znak da ne treba da se plašite odlaska lekaru.

Tumačenje u zavisnosti od boje zeca u šolji

Alternativno tumačenje znakova u šolji kafe odnosi se na boju motiva koji ste videli. Simbol može da bude crn tj. obojen ili beo tj. prazan. Ukoliko simbol nije ni potpuno crn, ni potpuno beo, tumači se ona boja kojoj je bliži.

Crni zec u šolji

Ako ste u šolji videli crnog zeca to znači da vam fali optimizma. Prestanite da se trujete crnim mislima.

Beli zec u šolji

Ukoliko ste u šolji videli belog zeca to je znak da će vas na javi nešto obradovati.

Bitno je da napomenemo da su gore navedena tumačenja stvar sujeverja, tj. posledica narodnog verovanja, te da nisu utemeljena na naučnim istraživanjima. Svemu što ste pročitali verujete na ličnu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts