Slovo V u šolji kafe – simbolika i značenje

Kad se slova pojave u talogu kafe to obično nosi poruku da osoba kojoj se gleda u šolju treba da obrati pažnju na tačnost podataka koji se nalaze u identifikacijskim dokumentima. Ipak, svako slovo pojedinačno ima svoju simboliku.

Da bi se do nje došlo potrebno je da se uzme u obzir nekoliko faktora. Pre svega pozicija u šolji na kojoj se to slovo našlo. Ne tumači se isto kada slovo V uočite pri dnu, u sredini ili bliže vrhu šolje, odnosno levo ili desno od mesta gde su je usne dodirivale.

Do skrivene simbolike slova V možete da dođete i fokusirajući se na njegovu boju. Različito se tumači kada se u šolji pojavi belo, odnosno crno slovo V. O ovom alternativnom načinu tumačenja više će biti reči kasnije.

Veruje se da se iz otiska prsta u talogu kafe može saznati da li će neka želja da postane stvarnost. Potražite u nastavku teksta kako da saznate odgovor na pitanje koje vas zanima.

Detaljno tumačenje slova V u šolji kafe

Za precizno tumačenje slova V u talogu kafe bitno je da se pravilno odredi mesto na kome se ovo slovo pojavilo. Ako ste slovo V videli bliže dnu šolje tada se njegova simbolika vezuje za prošlost, a ako se pojavilo u sredini šoljice tada se značenje odnosi na sadašnjost. Ukoliko ste slovo V uočili bliže vrhu šolje, njegova interpretacija je vezana za buduća dešavanja.

Koliko daleko u prošlost ili budućnost značenje može da ide zavisi od osobe kojoj se gleda u šolju.

Pored toga, bitno je i mesto pijenja. Ukoliko ste slovo V videli levo od mesta gde su usne dodirivale šolju njegovo značenje je često negativno. Ukoliko se slovo V pojavilo desno od mesta pijenja, tada je simbolika uglavnom pozitivna.

Veliko slovo V u šolji može da ukazuje na pobedu. Moguće je da ćete iz neke velike borbe izaći kao pobednik. Malo slovo V u talogu kafe uglavnom predviđa svađu. Ako ste u šolji videli više slova V to implicira da ćete morati nekome da dokazujete koliko vredite.

Slovo V u prvoj trećini šolje

Ako ste slovo V videli bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to implicira da ste dozvolili da vam se neko „uvuče u glavu“. Niste postupali racionalno, niti sledili svoje snove, nego izvršavali nečija naređenja.

Slovo V pri dnu šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da ste ponosni na sebe što nedavno nekome niste dozvolili da vas isprovocira minimalizujući vaš trud, rad, znanje i uspehe.

Slovo V u drugoj trećini šolje

Kada se slovo V pojavi u sredini šolje i levo od mesta pijenja to znači da ste pod stresom. Verovatno se nešto ne odvija onako kako ste zamislili. Čini vam se da se iz svega toga ne može izroditi ništa dobro, ali niste u pravu.

Slovo V u sredini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale ukazuje na to da ste zahvalni osobi koja vam je „otvorila oči“. Zahvaljujući njemu tj. njoj shvatili ste na šta treba da se fokusirate, a šta da „pustite kraju“.

Slovo V u trećoj trećini šolje

Ako ste slovo V videli bliže vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to može da najavi probleme u komunikaciji. Pazite da neka „konstruktivna rasprava“ ne preraste u sukob, jer vam to neće ići u prilog.

Ukoliko ste slovo V uočili pri vrhu šolje i desno od mesta pijenja to implicira da će se vaš život u bližoj budućnosti promeniti na bolje. Mnogo toga će dobiti svoj smisao, a što je najvažnije, vi ćete postići mir o kome toliko maštate.

Slovo V u otisku prsta za želju

Usmena narodna tradicija kaže da iz otiska prsta u ostacima kafe u šolji može doći do odgovora da li će se neka želja ispuniti. Pri tome je važno da znate kojim prstom treba da utisnete želju u šolju. Želja utisnuta pogrešnim prstom neće se ostvariti, a ni tumačenje neće biti jasno.

– Ukoliko se vaša želja odnosi na decu ili porodicu tada je u šolju kafe utiskujete palcem. Ako ste u otisku palca videli slovo V to može da bude znak da ispunjenje vaše želje nije još ni na vidiku.

– Kada zaželite nešto što se tiče posla, tj. karijere tada svoju želju utiskujete kažiprstom. Slovo V u otisku kažiprsta obično ukazuje na to da će ostvarenje želje zahtevati veći napor nego što vi trenutno mislite.

– Želje vezane za erotski život se u šolju utiskuju srednjim prstom. Ako ste u tom otisku videli slovo V želja će vam se brzo ispuniti.

– Za želje koje se odnose na ljubav u šolji se ostavlja otisak prstenjaka. Slovo V u otisku prstenjaka ukazuje na to da će se vaša želja ostvariti u daljoj budućnosti.

Malim prstom se u šolju utiskuju želje koje se tiču zdravlja. Ukoliko ste u otisku malog prsta videli slovo V to implicira da će vaša želja sigurno postati stvarnost.

Alternativno tumačenje slova V u šolji kafe

Drugi način da saznate značenje slova V u talogu kafe jeste po njegovoj boji. Figure u šolji su uglavnom crne tj. ispunjene ili bele tj. prazne. Ako slovo V koje se u vašoj šolji pojavilo nije bilo ni skroz crno, a ni sasvim belo tumači se boja koje ima više.

Značenje crnog slova V

Crno slovo V simbolizuje pobedu. Možda se borite sami sa sobom, a ovo je znak da ćete ipak uspeti da izađete iz začaranog kruga u kome ste se našli.

Značenje belog slova V

Belo slovo V ukazuje na to da ćete doživeti sreću na emotivnom planu. U bližoj budućnosti vas očekuju vrlo lepi trenuci.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika ovde navedena ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts